Tel: (86-10) 5879 3535

Unit 703, Block A, Building No. 1,
Genertime International Center,
Jia 3 Yongandongli, Jianguomenwai Avenue,
Chaoyang District, Beijing 100022,PRC.

Google Map

Tel: (86-10) 5879 3535

Unit 703, Block A, Building No. 1,
Genertime International Center,
Jia 3 Yongandongli, Jianguomenwai Avenue,
Chaoyang District, Beijing 100022,PRC.

Google Map