Tel: (86-10) 5879 3535

Unit 703, Block A, Building No. 1,
Genertime International Center,
Jia 3 Yongandongli, Jianguomenwai Avenue,
Chaoyang District, Beijing 100022,PRC.

Google Map

Tel: (86-10) 5879 3535

Unit 703, Block A, Building No. 1,
Genertime International Center,
Jia 3 Yongandongli, Jianguomenwai Avenue,
Chaoyang District, Beijing 100022,PRC.

Google Map

Address:

Unit 703, Block A, Building No. 1,
Genertime International Center,
Jia 3 Yongandongli, Jianguomenwai Avenue,
Chaoyang District, Beijing 100022,PRC.

Tel: (86-10) 5879 3535
Fax: (86-10) 5879 3737

 


View Larger Map

Print Map